Seminář Interiéry: příběh za příběhem

Letošní seminář Interiéry slavil své první výročí - konal se již 5. ročník a sálem se neslo téma "příběh". To všechny přednášející oslovilo, a tak na sebe jednotlivé přednášky navazovaly a vzájemně se příběhy doplňovaly.

V úvodu zazněl příběh semináře od organizátorky Ivy Bastlové a hned na něj navázalo téma "příběh staré konzervy", které přednesl Richard Sajdl ze společnosti Blum. I když to vypadá jako vtip, šlo o vážnou věc - plýtvání potravinami a jejich uskladňování. Dále posluchači slyšely 7 zkazek o návrzích a realizacích, které ze své praxe přednesl doc. Mgr. Miroslav Debnár. V prvním bloku se posluchači také dozvěděli, jak detailně funguje světlovod od Radomíra Kučery ze Solatube a velmi poutavě hovořila i paní Lenka Novotná ze společnosti Plastia, jež vzala design ze zcela jiného úhlu pohledu a to nám otvírá oči!

Druhý blok zahájil Jakub Colon- zástupce společnosti JAP, který hovořil o technických možnostech dveří Master a skrytých zárubních. V minimalismu pokračoval pan profesor Jiří Pelc dr. h. c. Jeho téma Shakers - zapomenutí minimalisté vzbudilo údiv, smích i inspiraci zároveň. Poté hovořil Tomáš Pospíšil, který představil zajímavý materiál Altro, jímž lze obložit téměř cokoliv. Radka Laštovková z Kronospanu přednesla téma nových dekorů a jejich vývoje a tento blok zakončila Mgr. Klára Soukupová, která ukázala nové odstíny skla Lacobel a Matelac.

Odpolední část začala prezentací ocenění "nábytku roku", jež představil ing. arch. Lubomír Končinský. O výrobě oblouků pak hovořil pak Branislav Mikitka ze společnosti Design Factory, a co vše lze modelovat ve 3D ukázal a mnoho lidí v sále ohromil Bc. Miroslav Hlava. Dalším tématem byly příběhy z televizního pořadu, to byla u mikrofonu již ing. arch. Kamila Douděrová. "Pec nám spadla" aneb jak se navrhují krbová kamna - bylo letošním tématem doc. akad. soch. René Baďury. O novinkách z koupelen pak hovořil Michal Prokeš ze společnosti Geberit.

Když se dostalo na téma "jak zaujmou klienta" byl sál plný nedočkavých posluchačů. Milan Zajíček objasnil, proč to někdy neklapne a jak tomu příště předejít. Pak následovalo téma budování značky, které nám odkryla ing. Diana Turinová a vše ukázala na své značce Lusito. Zajímavý materiál Dekor akryl s přírodními prvky a jeho možnosti použití ukázala Andrea Jancová, poté si v sále pomyslně oddechli při návštěvě saunového divadla a sauny pro 300 osob. Tohoto tématu se zhostil Pavel Hofrichter - saunový mág. Závěr patřil 4. průmyslové revoluci a ing. Karlu Krontorádovi CSc.

Jsme rádi, že v sále i mimo něj panovala přátelská a lehce neformální atmosféra, kterou jen tak někde nezažijete. Posluchači naplnili sál a letos zde sedělo přes 340 osob! O přestávkách bylo rušno na mini veletrhu, kde si všichni přítomní měli možnosti osahat různé vzorky a zajímavosti. Živá diskuze probíhala až do pozdních hodin a mnoho z přítomných bude na tuto akci ještě dlouho vzpomínat. A navíc se sborník přednášek stal součástí odborného magazínu Interiéry, a tak se dostává mezi více než 3000 čtenářů.

Děkujeme všem zúčastněním a těšíme se na další ročník semináře, který se ponese v duchu tématu "myslete jinak".

Ing. Iva Bastlová DiS.
organizátorka akce
 

Historie - ohlédnutí za minulými ročníky

ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
ROK 2015

Programy předchozích ročníků

Program semináře Interiéry 2015
Program semináře Interiéry 2014
Program semináře Interiéry 2013
Program semináře Interiéry 2012


© 2017 Interiery 2017 časopis interiéry  mediální partneři  partneři  kontakt